คลิ๊กที่นี่อ่านเพิ่ม : ยาฟ้าทะลายโจร ทิพย์โอสถ ยาไทย
รายละเอียด : ชื่อยาสมุนไพร :  ยาฟ้าทะลายโจร
ชื่อแหล่งที่มา :    ยาฟ้าทะลายโจรทิพย์โอสถยาไทย
สรรพคุณ :        แก้ไข้
ทะเบียนเลขที่ :  G248/53
ประเภท :         ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
ขนาดบรรจุ  :      จำนวน  60 แคปซูล
ใบอนุญาตเลขที่ ฆท. 769/2557
อายุของยา           3  ปี (นับจากวันผลิต)  
ราคาปกติ :
ราคาขาย : 250 บาท

ราคาปกติ : 0.00
ราคาขาย : 250.00