คลิ๊กที่นี่อ่านเพิ่ม : ยาหอม ทิพย์โอสถ ยาไทย
รายละเอียด : ชื่อยาสมุนไพร :   ยาหอม ทิพย์โอสถ
ชื่อแหล่งที่มา :     ยาหอม ทิพย์โอสถ  ทิพย์โอสถยาไทย
สรรพคุณ :         แก้ลม วิงเวียน
ทะเบียนเลขที่ :  G165/52
ประเภท :         ยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ
ขนาดบรรจุ  :      จำนวน  20 กรัม
ใบอนุญาตเลขที่ ฆท. 768/2557
อายุของยา           3  ปี (นับจากวันผลิต)  
ราคาปกติ :
ราคาขาย : 50 บาท

ราคาปกติ : 0.00
ราคาขาย : 50.00